top of page
Image by Karson
Image by Drew Beamer
Image by Pablo Heimplatz

Stiftelsen Bifrost - Bridge to Future Life Foundation 
- Drömmen om något mer

Stiftelsen Bifrost är skapad av Freja och Jesper Franck som driver företaget SnickarFranck Ekobygg och Byggnadsvård och Allegården. Paret har i hela sitt liv brunnit för ett hållbarhetstänk för både människa och miljö.

Freja har en bakgrund inom design och grafisk formgivning men vidareutbildade sig till bild och No-lärare. Intresset för färg och form har alltid gått hand i hand med intresset för naturen. Numera har hon slutat sin lärartjänst och jobbar heltid inom SnickarFranck och Allegården. Freja är stiftelsens ordförande.

Jesper gick den traditionella vägen som snickarlärling och startade SnickarFranck efter ca tio år som snickare. Under ytterligare ungefär tio års tid drev han snickarföretaget ensam men för ett antal år sedan bestämde han för att anställa personal. Jesper är idag VD samt projektchef inom företaget. Under två års tid tog Jesper ledigt från sitt snickararbete och följde en annan dröm om att skriva och gick på Författarhögsklolan i Lund. Jesper är styrelsemedlem i stiftelsen.

Både Freja och Jesper kände dock att de ville göra något mer än att "bara" driva ett företag. Visionen om ett nav för hållbart byggande och boende tog form och första stegen mot att bilda en stiftelse togs. 

Tina och Erik Berrio är goda komplement och bollplank till Freja och Jesper och är styrelsemedlemmar i stiftelsen. Erik har större delen av sitt liv arbetat inom den sociala sektorn och jobbar idag med bland annat utbildning, arbetssätt och processer inom funktionshinderområdet. Han har också en kandidatexamen i humaniora med inriktning på personer med funktionsvariationer. ​Tina har arbetat med människor i hela sitt liv och har en speciell förmåga att få personer att öppna sig för henne och att kunna vägleda dem vidare i livet. Tina brinner för att människor ska må bra och för att världen ska bli en bättre plats för både djur, människor och natur.

Syfte och ändamål

Syftet med Insamlingsstiftelsen Bifrost är att skapa broar mot framtiden genom att arbeta för en hållbar framtid där individer, organisationer och myndigheter tillsammans samverkar för att uppnå en ökad hållbarhet och mångfald.

Stiftelsen främjar en helhetssyn och ett helhetsgrepp inom hållbarhet där flera eller samtliga delar av samhället ingår, till exempel ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet, och samverkar för att uppnå en ökad hållbarhet. Stiftelsen främjar vidare att hållbarhet ständigt utvecklas inom respektive område.

Tillsammans är vi starkare och genom samarbete och nätverk kan vi bidra till en förändring. Vi som skapade Stiftelsen Bifrost tror på den goda framtiden och att vi kan nå den genom att till exempel:

 

• Stödja personer och verksamheter som samverkar för en mer holistiskt hållbar samhällsutveckling.

• Främja individuell utveckling, innovation, forskning, informationsspridning och utbildning inom området hållbarhet samt sprida inspiration för ett hållbart leverne.

• Främja en hållbar samexistens mellan människa och natur.

• Främja hållbart boende och byggande genom att stödja till exempel underhållet av fastigheter, återbruk och projekt med cirkulär inriktning.

• Främja skapandet eller driften av mötesplatser och nätverk inom området hållbarhet.

Varför namnet Bifrost?

Namnet Bifrost kommer från den nordiska mytologin och är en bro i form av en regnbåge som förbinder Midgård (människornas rike) med asarnas (gudarnas) rike. Namnet har valts till stiftelsen för symbolikens skull. En regnbåge, som lyser upp när det är som mörkast och stormar som mest, som kan förmedla en känsla av hopp och förundran. Men Bifrost är mer än en regnbåge: Den symboliserar också en bro som leder till någonting mer och större. I stiftelsens sammanhang betyder Bifrost en bro mot framtiden. Men också broar mellan människor och organisationer. En förbindelselänk.

 

Regnbågen som symbol kan stå för mer. Den representerar även med sina många färger mångfald och inkludering. Av vitt ljus uppstår alla färger. Magi blir till vetenskap som blir till konst. För en hållbar framtid krävs att alla delar i samhället samarbetar.

 

Sist men inte minst har vi sagan om en kittel fylld med guld som man kan finna vid regnbågens slut. Den kan symbolisera den ständiga strävan vi måste ha att förbättra vårt samhälle. Att nå hållbarhet är en ständigt pågående resa. Denna resa önskar Stiftelsen Bifrost att bidra till.

Visioner & Projekt

Stiftelsen Bifrost kommer till en början främst att jobba för att skapa ett centrum i nordvästra Skåne för hållbart byggande, byggnadsvård och kultur på Allegården i Hjärnarp. I förlängningen ingår drömmen om "Skogskollonin" - en experimentell eko-miniby, i denna vision. Flera av de projekt som stiftelsen arbetar med är knutna antingen till denna vision eller till företaget SnickarFranck. 

"Skogskollonin" 
I stiftelsens vision ingår flera projekt och platser. En av dessa är idén om "Skogskollonin" - en experimentell mini-ekoby.  Tanken med stiftelsens ekoby är unik. Den ska vara en förlängning av det som sker på Allegården och en plats för forskning, utbildning, företagande och innovation.

 

Det finns inga planer på en traditionell ekoby där man säljer ut tomter som privatpersoner kan bygga egna hus på. Ekobyn ska inte bli ett ekologiskt villaområde utan snarare en plats för experimentellt boende. Fastigheten ska inte detaljplaneras från början utan kunna växa organiskt efter de idéer och verksamheter som uppstår under resas gång. Permakulturella idéer om hållbarhet står i centrum för både odling, byggande och organisation.

Stötta Allegården - bli stödmedlem!

Mycket arbete och investeringar krävs innan Allegården kan bli den kultur- och utbildningsoas vi önskar. För att kunna renovera och anpassa lokalerna till framtida verksamheter behöver vi hjälp. Därför har Stiftelsen Bifrost skapat ett projekt för Allegården så att gårdens lokaler kan ställas i ordning.

 

Du kan hjälpa Allegården att bli möjligheterna plats genom att donera till eller bli stödmedlem i stiftelsen Bifrost. Som stödmedlem får du förutom nyhetsbrev, så att du inte missar några evenemang, även rabatt på vissa evenemang. Som företag syns du på våra hemsidor och på Allegården.

Du kan även stötta oss genom en engångsdonation - stor som liten förvaltas varenda krona väldigt väl!

Stötta Allegårdens verksamhet!
Som stödmedlem i Stiftelsen Bifrost stöttar du vår verksamhet med
225 kr/år som privatperson och 1500 kr/år som företag.


Du kan också skänka en större eller mindre summa för att stötta vår verksamhet.

/Inbetalningen går via SnickarFranck som förvaltar Stiftelsens ekonomi./
kr

Tack för ditt stöd!

bottom of page